Offshore

Offshore

Norsk utstyr, produsert i Norge.

Spesialisering innen rørbøying/valsing av profiler med CNC-styrte maskiner. Vi har egen avdeling for elektrolytisk polering av syrefast stål. Full dokumentasjon i form av MRB-rapporter leveres. Alle sveisere er sertifisert i.h.t.NS-EN287—1:2011 og EN ISO 9606-2.

Vi leverer: tanker, ventilskap, skidder, klammer, sylindere for målestaver , stolkonsoller mm.

Produkter vi har levert til kunder:

Produkter offshore 1
  1. Klammer for redningsleider til boligplattform.
  2. Dreneringstanker for offshore. 316L
  3. Ventinskap for offshore. 316L
Produkter offshore 2
  1. Elektropolerte skap i syrefast stål. 316 L
  2. Stolkonsoll til kontrollrom offshore.  316 L
  3. Skidd med tank til bruk offshore. 316 L
 Produkter offshore 3
  1. Control consoles. 316 L
  2. Sylinderføringer for måleenheter offshore.
  3. Offshore. 316 L